X1404 Giao tại Sadora- 10 Mai Chi Tho, Q2 - block B- Phong B704, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 11/01/2020 - 08:55:00

Tên sản phẩm: X1404.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: tất niên vui vẻ”

Địa chỉ: Sadora- 10 Mai Chi Tho, Q2 - block B- Phong B704, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp