X1078 Giao tại Số 2 Nguyễn hoàng, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 23/12/2019 - 08:00:00

Tên sản phẩm: X1078.

Mô tả: 3 bó Hoa như mẫu.

Nội dung: X

Địa chỉ: Số 2 Nguyễn hoàng, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp