SG175 Giao tại Số 1, Đường 31A, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 11/12/2019 - 08:00:00

Tên sản phẩm: SG175.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: KIDUCO congratulation KCP exhibition

Địa chỉ: Số 1, Đường 31A, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp