K89 Giao tại nguyễn thi định, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 17/11/2019 - 10:35:00

Tên sản phẩm: K89.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: gửi sau

Địa chỉ: nguyễn thi định, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp