K588 Giao tại Cục Thuế TPHCM, 63 Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh , phòng quản lý hộ Kinh Doanh cá nhân và khu khác, phòng 2.4, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 03/12/2019 - 10:00:00

Tên sản phẩm: K588.

Mô tả: hoa như mẫu.

Nội dung: Tặng cho em, luôn xinh tươi nhé <3

Địa chỉ: Cục Thuế TPHCM, 63 Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh , phòng quản lý hộ Kinh Doanh cá nhân và khu khác, phòng 2.4, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp