K1625 Giao tại ÔNG TY CỔ PHẦN K-DECOR Địa chỉ : 77 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 06/03/2020 - 11:00:00

Tên sản phẩm: K1625.

Mô tả: Hoa như mẫu.

Nội dung: x

Địa chỉ: ÔNG TY CỔ PHẦN K-DECOR Địa chỉ : 77 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp