Giao tại chung cư Tropic Garden, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 27/04/2020 - 18:00:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: Hoa Như Mẫu - làm 7 bông.

Nội dung: Wishing you are a very happy birthday May all your dream come true Em Thủy - Dr. Eckel

Địa chỉ: chung cư Tropic Garden, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp