Giao tại 34/6 đường số 9, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày giao: 01/01/2020 - 14:30:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: Hoa mẫu làm 40 bông.

Nội dung: Happy New Year

Địa chỉ: 34/6 đường số 9, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Tin liên quan

Bình luận
Đánh giá :

Câu hỏi thường gặp